Disclaimer

De website www.simup.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Sim Up, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar andere bedrijven of organisaties. Deze (hyper)links leiden naar websites buiten het domein van Sim Up. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sim Up. Hoewel Sim Up uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Sim Up worden onderhouden, wordt afgewezen.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Sim Up op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Sim Up wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sim Up behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Sim Up niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sim Up.